Tandarts Charlotte Meijering

tandarts Charlotte MeijerinkCharlotte Meijering (1965) werkt al sinds het einde van haar studie tandheelkunde in Groningen (1990) als tandarts in deze praktijk, die zij van haar moeder overnam. Tegelijkertijd deed zij, om zich in het vak te verdiepen en zichzelf scherp te houden, klinisch onderzoek naar esthetische tandheelkunde. Charlotte promoveerde in 1997 tot doctor. Sindsdien legt zij zich meer en meer toe op wortelkanaalbehandelingen. In haar praktijk beschikt Charlotte over speciale apparatuur om deze behandelingen uit te voeren. Tandartsen uit de regio verwijzen voor deze behandeling regelmatig naar haar door. Charlotte werkt in haar praktijk samen met drie preventie-assistenten.

Evenals collega Jozien is Charlotte expert in de behandeling van angstige patiënten. Charlotte is er voorstander van om elkaars specialismen zo goed mogelijk te benutten. Zo krijgt zij regelmatig patiënten via de afdeling bijzondere tandheelkunde van ziekenhuis Rijnstate in haar stoel. En als dat beter is voor de patiënt, verwijst zij op haar beurt door naar tandartsen met andere bijzondere kennis en kunde, of naar implantologen of parodontologen.

Charlotte blijft ook steeds nascholen. Zij volgde onder meer: hypnose en ontspanningstechnieken, psychodiagnostiek van Hakman, NLP-master practitioner, transactionele analyse en de ACTA-leerweg endodontologie.

Charlotte is commissaris van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, lid van de Arnhemse Tandarts Vereninging(ATV) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (KNMT). Naast de genoemde organisaties is ze ook aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT), de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT), het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVVE).

Tevens is de praktijk ISO 9001 gecertificeerd, in maart 2014 gevisiteerd door de KNMT en aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).


.